top of page

Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkuller ile ilgili hukuki konular, bu alanda uzun yıllar boyunca birçok kişi ve kurumlarla çalışmış olan Aktürk Hukuk Bürosu'nun müvekkillerine sunduğu hizmetlerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Aktürk Hukuk Bürosu'nun gayrimenkul konusunda uzman avukatları, satın alma, elden çıkarma, proje geliştirme ve vergiler dahil olmak üzere gayrimenkullerle ilgili bütün hukuki konuları kapsayan geniş bir deneyime sahiptirler.

Büromuz bunlara ek olarak, tahsisli Hazine arazilerinin, geliştirilen projeler uyarınca özel sektör tarafından değerlendirilmesinin hukuki boyutları ve bu alanda sonuç alıcı projeler üretilmesi konularında da uzmanlık sahibidir. Aktürk Hukuk Bürosu, Türkiye'de büyük çaplı geliştirme projeleri bulunan bir çok firmanın tercih ettiği bir hukuki ortak olup, avukatlarımız anlaşmaların yalnızca etkin ve avantajlı olmasını değil; aynı zamanda oluşabilecek sorunları önceden önlemeyi de amaçlamaktadırlar.

Image by Thomas Bormans

...

bottom of page