top of page

Hizmetlerimiz

Fikri Haklar

Fikri Haklar

Aktürk Hukuk Bürosu, marka, patent ve tasarım ve telif hakları konularını içeren fikri haklarla ilgili geniş bir alanda müvekkilleri temsil etmektedir. Bünyemizdeki marka izleme servisimiz ile müşavirliğini yaptığımız şirketlere ait markaların hem ulusal ölçekte hemde uluslararası alanda takibini yapmakta, tecavüzleri derhal müvekkillerine bildirmekte ve yurtiçinde gerek TPE ve gerekse de mahkemelerde, yurtdışında ise, ilgili ülkedeki partner hukuk büroları vasıtasıyla tecavüzün önlenmesi için gerekli tüm müracaat ve işlemleri yapmaktadır.  
 Yine telif hakkı uyuşmazlıklarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan sayısız yan sorunlarla da ilgilenen büromuz, fikri mülkiyet haklarını üçüncü şahısların ihlal ve haksız kullanımına karşı korumak amacıyla, müvekkillerine bu sorunların önlenmesi ya da bunlarla başa çıkılabilmesi için çözümler üretmektedir.  
 Fikri mülkiyet haklarının tescili, patentlerin güvence altına alınması ve ihlalin önlenmesinin yanı sıra, avukatlarımız teknoloji, ticari sırlar ve diğer fikri haklar konularında da hem yerli hem yabancı müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yine şirketlerin hukuki açıdan yapılanması çerçevesinde tüm şirket belgeleri, hizmet sözleşmeleri, Personel ve Disiplin Yönetmelikleri, Aktürk Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmakta ve İş Mevzuatının her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

"insanlar ancak adaletle doyurulur. -Emerson

bottom of page