top of page

Hizmetlerimiz

İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler temin edilmektedir. İflas verilmesi, İflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları bu alanda sunmuş olduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

asma kilit

...

bottom of page